Till innehållet

SPS – allt du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och möjlighet till ersättning

Då och då ringer studerande inom yrkeshögskolan till myndigheten med klagomål om att de nekas särskilt pedagogiskt stöd (SPS), med anledning av att anordnaren först behöver ansöka om ersättning för extra kostnader. Skyldigheten att ge stöd vid behov och möjligheten till ersättning är två olika saker. Yvonne Audinell, utredare på enheten för tillsyn och studiedokumentation, och Therese Mörtstrand, jurist på enheten för rättsfrågor, hjälper här till att reda ut frågetecken och regelverk kring SPS.

Ta del av fler stödartiklar