Till innehållet

Rekvirera rätt vid studieavbrott

– Rutiner för att bedöma vilka studerande som bedriver studier är viktiga att tillämpa, framför allt veckorna före man rekvirerar statsbidrag.