Till innehållet

Så skriver du korrekta kursplaner inom yrkeshögskolan

Vilka uppgifter måste finnas med i en kursplan enligt författningarna? Och hur får man till en logisk helhet mellan kursplanens olika delar, från lärandemål ner till principer för betygsättning? Anna Haglund arbetar med tillsyn på myndigheten och ger här sina bästa råd för hur du kan utforma korrekta kursplaner.

Ta del av fler stödartiklar