Till innehållet

Individuella anpassningar i en utbildning – rättigheter och skyldigheter för anordnare

Myndigheten får ofta frågor om hur långt anordnarens ansvar för att göra individuella anpassningar i en utbildning sträcker sig. Dan Andersson, som arbetar med tillsyn, hjälper till att reda ut begreppen.