Till innehållet

Så hanterar du tillträdet på utbildningar med flera orter

Myndigheten får ibland frågor om vilka regler som gäller för att fylla platserna på utbildningar med flera orter. Är det till exempel möjligt att använda sig av kvotgrupper? – Nej tyvärr, svarar Axel Adelswärd, myndighetens expert på tillträdesfrågor, som här ger vägledning kring hur du som anordnare i stället kan tänka i urvalet.