Till innehållet

Rätt rollfördelning ger effektivt ledningsgruppsarbete

Hur kan utbildningsledare på en yrkeshögskoleutbildning hjälpa arbetslivets representanter i ledningsgruppen att kanalisera sin kunskap om branschen och yrkesrollen in i utbildningen på bästa vis? – Rollfördelningen mellan anordnare och arbetsliv är en nyckel till hög kvalitet och goda resultat, säger Jonas Svensson, som arbetar med kvalitetsgranskning på myndigheten.