Till innehållet

Aktuella och korrekta uppgifter i studiedokumentationen viktigt för studerandes rättssäkerhet

Numera ligger utbildningsplanen fast efter beslut om att ingå i yrkeshögskolan. Här berättar Camilla Hemgard, som arbetar med studiedokumentation på myndigheten, om vad detta innebär ur ett studerandeperspektiv när man ändrar i en utbildning, till exempel tar bort eller byter namn på kurser.

Ta del av fler stödartiklar