Till innehållet

Anskaffning av LIA – vems är ansvaret?

Då och då hör studerande av sig till myndigheten med klagomål på att de inte fått någon LIA-plats, och undrar vem som egentligen ska se till att de får en sådan? Heléne Carlsson, på enheten för tillsyn och studiedokumentation, hjälper till att reda ut regelverket och vem som egentligen ansvarar för anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser inom yrkeshögskolan.