Till innehållet
Yrkeshögskolan, Konst- och kulturutbildningar, Tolkutbildningar inom folkbildningen, Tillsyn

Individuella anpassningar i en utbildning – rättigheter och skyldigheter för anordnare

Publicerad 27 april 2023

Myndigheten får ofta frågor om hur långt anordnarens ansvar för att göra individuella anpassningar i en utbildning sträcker sig. Dan Andersson, som arbetar med tillsyn, hjälper till att reda ut begreppen.