Till innehållet

Nätverk utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan är ofta organiserade i regionala nätverk i syfte att främja yrkeshögskolans utveckling i regionen, genom att till exempel skapa kontakt och arrangera möten med regionalt arbetsliv och andra viktiga intressenter.