Till innehållet

Så arbetar du med arbetslivets medverkan (avsiktsförklaringar)

Ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv är en nyckelfaktor för YH-utbildningar och det är därför av stor betydelse att anordnare tydligt kan påvisa arbetslivets medverkan i utbildningen. Malin Zakrisson är handläggare på enheten för analys och ansökan och berättar mer om hur anordnare ska arbeta med avsiktsförklaringar.

Ta del av fler stödartiklar