Till innehållet

”Hen ska vi ha!” – arbetslivets roll för att anta brett men rekrytera rätt från yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan ska vara en bas för strategisk kompetensförsörjning. Myndighetens expert på tillträdesfrågor, Axel Adelswärd, ger tips på hur en väl genomtänkt behörighets- och urvalsprocess kan öppna upp för individer med olika bakgrund och ge arbetsgivare större möjligheter att i slutändan hitta ”rätt kompetens”.