Till innehållet

Uppdragsutbildning inom YH en möjlighet för fler anordnare

Uppdragsutbildning inom YH är inte så vanligt som handläggarna Anna Dahl och Annelie Wikingson skulle önska. De vill slå ett slag för möjligheten att sälja utbildning till företag och organisationer – numera med en enklare hantering i Mina sidor.

Anna Dahl och Annelie Wikingson handlägger uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan. ”Det här är en bra möjlighet, inom alla slags yrkesområden. Det råder sådan kompetensbrist på många håll idag och här finns en chans för arbetsgivare att kompetenshöja befintlig personal. Det skulle nog finnas en större efterfrågan om fler kände till uppdragsutbildning inom YH."

Foto: Maja Geffen