Till innehållet

Breddat YH-utbud kräver breddad marknadsföring

I takt med yrkeshögskolans kraftiga expansion de senaste åren och utökningen med nya varianter, som till exempel kurser/korta utbildningar, så ökar behovet av att nå ut bredare i kommunikationen. Även utvecklingen av en grön ekonomi och ökad digitalisering skapar behov av att nå både fler och nya grupper av studerande. Myndighetens kommunikationschef Jenny Sörby ger tips på hur du som anordnare kan tänka i tider av omställning och i ett nytt landskap av yrkeshögskoleutbildningar.