Till innehållet

Så hanterar du studieuppehåll

– Studieuppehåll kräver särskilda skäl. Tänk också på att inte bevilja studieuppehåll mellan två utbildningsbeslut. Det är huvudbudskapen från Richard Lindh, som till vardags arbetar med tillsyn på myndigheten och här hjälper till att reda ut frågor om hur önskemål om studieuppehåll ska hanteras inom yrkeshögskolan.

Ta del av fler stödartiklar