Till innehållet

Yrkeshögskolan – en avgiftsfri väg till jobb

Utbildningar inom yrkeshögskolan som får statsbidrag ska som regel vara avgiftsfria för de studerande. Men ibland händer det att anordnare missuppfattar regelverket och tar ut otillåtna avgifter för till exempel undervisningsmaterial eller utrustning. Yvonne Audinell jobbar med tillsyn på myndigheten och hjälper här till att reda ut vilka avgifter som är tillåtna respektive otillåtna, samt vilka kostnader som de studerande själva ska stå för.