Till innehållet

Bunden eller distans? Låt utbildningsupplägget följa yrkesrollens utveckling

Pandemin är över men omställningen till distanslösningar är kvar. Valet mellan bunden- eller distansbaserad undervisning beror på yrkesrollen och branschens krav. Myndighetens kvalitetsgranskare Karolina Phil berättar om hur ett väl genomtänkt upplägg kan förbereda de studerande för ett yrkesliv där formerna för hur och var vi utför vårt arbete numera kan se radikalt annorlunda ut än vad vi traditionellt är vana vid.