Till innehållet
Yrkeshögskolan

Momskompensation genomförs som planerat

Publicerad 21 december 2021

Myndighetens arbete att införa momskompensation för privata anordnare inom yrkeshögskolan kommer att fortsätta som planerat.