Till innehållet
Yrkeshögskolan

Ytterligare information om momskompensation

Publicerad 17 december 2021

Myndighetens arbete med förberedelserna för ett införande av momskompensation för privata anordnare inom yrkeshögskolan löper på enligt tidplan. Som tidigare aviserats kommer beslut om momskompensation inte att kunna fattas förrän budgetpropositionen behandlats av riksdagen och myndigheten fått sitt regleringsbrev.

Så förändrar momskompensationen schablonerna