Till innehållet
Yrkeshögskolan

Information om momskompensation

Publicerad 12 november 2021

Myndighetens arbete med förberedelserna för ett införande av så kallad momskompensation för privata anordnare inom yrkeshögskolan pågår. Som tidigare aviserats kommer inga beslut om detta att kunna fattas förrän budgetpropositionen behandlats av riksdagen och myndigheten fått sitt regleringsbrev. Myndigheten kommer löpande informera om det pågående arbetet.