Till innehållet
Yrkeshögskolan, Utbildningar med endast tillsyn

GD har ordet: Moms vid utbildningstjänster

Publicerad 15 oktober 2021

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har nyligen haft två möten med Almega Utbildningsföretagen och YH-förbundet med anledning av frågan om ökade kostnader för privata anordnare till följd av ny tillämpning när det gäller det så kallade momsundantaget. Det första mötet skedde på initiativ från dessa två organisationer och det andra var ett ordinarie samverkansmöte mellan myndigheten och anordnarorganisationerna.