Till innehållet
Yrkeshögskolan

Mer information om momskompensation inom yrkeshögskolan

Publicerad 6 december 2021

Som nämnts i tidigare nyhet kommer Myndigheten för yrkeshögskolan att använda sig av ett schabloniserat tillägg om sex procent utifrån grundschablon A till de privata anordnare som är berättigade till momskompensation av myndigheten.