Till innehållet

Reell kompetens och tillgodoräknande

Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning har man rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig reell kompetens för en del av utbildningen.