Till innehållet

Reell kompetens och tillträde

Inom yrkeshögskolan är man som sökande behörig om man har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningsanordnarna har ansvar att definiera vad som är nödvändigt för att den sökande ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.