Till innehållet

Lagar och förordningar

Här hittar du de lagar och förordningar som reglerar de utbildningsformer och andra uppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för.