Till innehållet

Lag och rätt

Här hittar du de regler som gäller för de utbildningsformer och andra uppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för. Här finns även föreskrifter, allmänna råd och rättsliga ställningstaganden som myndigheten har beslutat om.