Till innehållet

Lag och rätt

Här hittar du de lagar och förordningar som reglerar de utbildningsformer och andra uppdrag som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för. Här finns även de föreskrifter som vi har beslutat om, samt de allmänna råd vi har gett ut.