Till innehållet

Visselblåsning

Här kan du läsa om visselblåsarlagen och hur du gör en visselblåsning till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Vem omfattas inte av skyddet vid rapportering till MYH?