Till innehållet

Visselblåsning

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden hos myndigheter, företag eller samhället i övrigt. Här kan du läsa om visselblåsarlagen och hur du gör en visselblåsning till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Vem omfattas inte av skyddet vid rapportering till MYH?