Till innehållet

Kvalifikationer från det formella utbildningssystemet

På den här sidan hittar du en lista över kvalifikationer från det formella utbildningssystemet som regeringen fattat beslut om – det vill säga kvalifikationer vars läranderesultat är författningsreglerade.