Till innehållet

ESF-projektet BOSS

Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansierats av Europeiska socialfonden. Projektet vände sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens. BOSS startade 1 januari 2018 och avslutades 30 april 2023.