Till innehållet

ESF-projektet BOSS

Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. BOSS startade 1 januari 2018 och avslutas 30 april 2023. Projektet vänder sig till företrädare för centrala branscher som arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra validering av yrkeskompetens.