Till innehållet

ESF-projektet Valideringslyft

I ESF-projektet Valideringslyft samverkar såväl nationella som regionala aktörer för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Alla Sveriges regioner har deltagit i projektet som pågår mellan den 1 december 2020 till den 31 december 2022.