Till innehållet

ESF-projektet Valideringslyft

I ESF-projektet Valideringslyft samverkade såväl nationella som regionala aktörer för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning. Alla Sveriges regioner deltog i projektet som pågick mellan den 1 december 2020 och den 31 december 2022.