Till innehållet

Slutkonferens i projekt Valideringslyft 1-2 december

ESF-projektet Valideringslyft har syftat till att stärka regionala strukturer för validering. Alla Sveriges regioner har deltagit i projektet som nu avrundas genom en tvådagarskonferens som delvis blickar bakåt på vad som åstadkommits, men som framförallt är ett avstamp för fortsättningen.