Till innehållet

Kvalitetskriterier för branschmodeller

På den här sidan kan du ta del av de kvalitetskriterier som bör uppfyllas för att en branschvalideringsmodell ska listas hos MYH. Kriterierna är uppdelade i fem rubriker.