Till innehållet

Riktlinjer

Det finns olika skäl till varför en bransch väljer att investera i en egen valideringsmodell. Det mest uppenbara skälet är för att kunna använda validering för rekryteringen av ny personal till branschens företag och verksamheter. Validering är också bra för att kvalitetssäkra den kompetens som är kritisk för verksamhetens effektivitet.