Till innehållet

19-21 april 2023: Skills Meetup Sweden

Skills Meetup behandlade kompetensförsörjning och livlångt lärande ur många aspekter. Nu finns materialet från konferensen att ta del av nedan.