Till innehållet

19-21 april 2023: Skills Meetup Sweden

Hur kan vi lösa kompetensbristen på svensk arbetsmarknad? Hur kan vi bygga hållbar infrastruktur för livslångt lärande? Vad behövs för att stärka arbetsliv och individer för en ökad konkurrenskraft?