Till innehållet

Allmänna förutsättningar och krav

För att en utbildning ska kunna få statligt stöd enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar ska den ha något av följande syften:

Kort om ...