Till innehållet

Vad är Myndigheten för yrkeshögskolan?

Myndigheten för yrkeshögskolan ser till att utbildningarna inom yrkeshögskolan har god kvalitet. Vi är en statlig myndighet som arbetar åt Utbildningsdepartementet.