Till innehållet

Ansökan om statsbidrag för branschvalidering öppnar

Datum:
25 september 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar ett statsbidrag för branschvalidering och kvalifikationer i arbetslivet.