Till innehållet

Ansökan om statsbidrag för branschvalidering stänger

Datum:
10 november 2023

Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar ett statsbidrag för branschvalidering och kvalifikationer i arbetslivet.