Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Publicerad 8 oktober 2021

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen. Ansökan är öppen till och med den 16 november 2021. I denna ansökningsomgång är det möjligt att ansöka om två utbildningsstarter, utbildningsomgång 1 från 2022 och utbildningsomgång 2 från 2023.