Till innehållet
Tolkutbildningar inom folkbildningen, Ansökan

Ansök om statsbidrag för utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk

Publicerad 9 oktober 2023

Nu kan folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen. Ansökan är öppen till och med den 17 november 2023.