Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Ansökan för YH-flex är öppen

Publicerad 25 januari 2022

Nu kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som vill medverka i försöksverksamheten YH-flex ansöka om statsbidrag för YH-flexplatser under 2022.