Till innehållet
Yrkeshögskolan, Ansökan

Ansökningsomgång för kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan har öppnat

Publicerad 18 augusti 2020

Nu kan utbildningsanordnare ansöka om statsbidrag för att ingå i den förlängda försöksverksamheten med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan.