Till innehållet
Validering, Ansökan

Ansökningsomgången för statsbidrag branschvalidering öppen

Publicerad 3 juni 2020

Nu är den första ansökningsomgången för statsbidrag branschvalidering öppen. Statsbidraget riktar sig till arbetsmarknadens parter och deras organisationer och kan användas för olika insatser, till exempel för att utveckla nya kvalifikationer eller valideringsmodeller.