Till innehållet
Yrkeshögskolan

Beslut om schablonhöjningar under våren

Publicerad 1 februari 2024

Myndigheten har tidigare informerat om förestående schablonhöjning avseende statsbidrag som betalas ut till anordnare.