Till innehållet
Validering, SeQF, Ansökan

Beviljade statsbidrag för kvalifikationer och branschvalidering

Publicerad 29 januari 2024

Beslut är fattade efter den senaste ansökningsomgången för statsbidrag gällande branschvalidering och kvalifikationer i arbetslivet.

Se beviljade ansökningar i år och tidigare år

Se allmän information om statsbidraget