Till innehållet
Validering

Branschvalideringskartan – ditt visuella verktyg till validering i hela landet

Publicerad 22 augusti 2022

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram en interaktiv karta som visar vilka branschvalideringsmodeller som finns tillgängliga i olika delar av Sverige.