Till innehållet

Deltidsutvärdering av projektet Distansstöd

Publicerad 23 oktober 2020

Under hösten genomförs flera aktiviteter inom ramen för projektet ”Distansstöd". Den här enkäten vill utvärdera om ni som utbildningsanordnare upplever att projektet ger er stöd i frågor som rör distansundervisning. Svaren kommer även att användas för fortsatta aktiviteter inom projektet under 2020.