Till innehållet
Yrkeshögskolan

Enstaka kurs inom yrkeshögskolan byter namn till kurs på tom plats

Publicerad 25 februari 2020

Ändringar i Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan som trädde i kraft i januari i år gör att benämningen enstaka kurs byts ut till kurs på tom plats.