Till innehållet
Yrkeshögskolan

Examen ger ökad möjlighet till etablering

Publicerad 2 november 2022

Studerande som fullföljer en YH-utbildning utan att ta examen har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, visar en rapport från SCB.