Till innehållet
Yrkeshögskolan

Extra platser till YH-utbildningar inom äldreomsorgen

Publicerad 9 april 2021

Riksdagens finansutskott har tagit initiativ till extra utbildningssatsningar för att öka personalkontinuitet och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.